II niedziela adwentu, C
09. grudnia 2018 r.

  1. Dziękuję parafianom ze Starej Wisły za zadbanie o czystość kościoła i salki oraz za ofiarę 80 zł w miejsce kwiatów.
  2. W zeszłym tygodniu na konto parafialne wpłynęła kwota 120 zł od rodziny z Kończewic. Bóg zapłać za ofiarę.
  3. Dziękuję wszystkim osobom, które ofiarnie pomogły św. Mikołajowi – ofiarodawcom oraz młodzieży, która przygotowała paczki, udało się nam zrobić ponad 50 paczek, które niemal bez problemów z pomylonymi butami zostały rozdzielone dzieciom.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nasze adwentowe rekolekcje. Poprowadzi je ks. Piotr Łatacz, proboszcz parafii Kwietniewo i kustosz diecezjalnego sanktuarium męczeństwa św. Wojciecha w Św. Gaju. Bardzo proszę parafian z Bystrza o zadbanie o stół na plebanii podczas rekolekcji.
  5. Na roraty zapraszam w środę o 6:30 i w sobotę o 7:00.
  6. Na spotkanie organizacyjne w sprawie pielgrzymki do Ziemi Świętej zapraszam w przyszłą niedzielę na godz. 16:00.
  7. Radę Parafialną serdecznie zapraszam na zebranie podsumowujące kończący się rok w przyszłą niedzielę na godz. 16:30.
  8. W Gościu Niedzielnym: Czym jest niepokalane poczęcie i w jakiś sposób formował się ten dogmat w kościele, a także niezwykła historia niewidomej kobiety, która zaadoptowała niewidomą i niesłyszącą dziewczynkę z Indii, czy też o marnowaniu jedzenia, które stało się wielkim problemem również w Polsce.