Objawienie Pańskie, C
06. stycznia 2019 r.

 1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj ofiarami na tacę wspieramy misyjne dzieła Kościoła.
 2. W ostatnim czasie na konto parafii wpłynęła kwota 200 zł od rodziny z Kończewic. Bóg zapłać.
 3. Dziękuję mieszkańcom Starej Wisły za posprzątanie kościoła i salki oraz za ofiarę 100 zł w miejsce kwiatów.
 4. Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy dzisiaj ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą. 
 5. Przedłużając radość dzisiejszej uroczystości, weźmy udział we wspólnym kolędowaniu. Rozpocznie się radosnym Orszakiem, który wyjdzie spod plebanii o godz. 16:00.
 6. Po przerwie świątecznej powracamy do stałego porządku spotkań Eucharystycznego Ruchu Młodych. Spotkanie EReMu dzisiaj o 14:30.
 7. Przed kościołem są zbierane ofiary na pokrycie kosztów przyjazdu Pana Organisty.
 8. W poniedziałek rozpocznę w naszej parafii wizytę duszpasterską – Kolędę. Kolęda w dni powszednie rozpoczyna się o godz. 15:30, a w sobotę o godz. 09:00.
  Poniedziałek  07.01 Kończewice 63-52
  Wtorek           08.01 Kończewice za trasą 22
  Środa              09.01 Kończewice 27-1a (nieparzyste)
  Czwartek       10.01 Kończewice 24-2 (parzyste)
  Piątek            11.01 Kończewice 53-31 (nieparzyste) 
  Sobota           12.01 Kończewice 46-26 (parzyste)
 9. Lektorów zapraszam na spotkanie celem ustalenia dyżurów w przyszłą niedzielę na godz. 16:00. 
 10. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym: O królach, którzy odwiedzili nowo narodzonego Jezusa oraz o pięknie życia w małżeństwie sakramentalnym. Jako dodatek obrazek z modlitwą żony za męża.