II Niedziela Wielkiego Postu, C
17. marca 2019 r

 1. Dziękuję mieszkańcom Bystrza za posprzątanie kościoła i salki oraz za ofiarę 120 zł w miejsce kwiatów.
 2. W rejonie Osiedle zostały zebrane ofiary w wysokości 680 zł. Bóg zapłać!
 3. W ostatnim czasie na konto parafii wpłynęła ofiara 200 zł od rodziny z Kończewic i 100 zł od rodziny ze Starej Wisły. Bóg zapłać!
 4. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej zbierane są ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.
 5. Dzieci zapraszam na spotkanie EReMu dzisiaj na godz. 14:30.
 6. Gorzkie żale dzisiaj o godz. 17:00. W piątek na godz. 16:30 zapraszam na drogę krzyżową.
 7. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje parafialne. Powierzajmy Panu Bogu czas, który jest przed nami oraz Ojca Rekolekcjonistę w naszych osobistych modlitwach.
 8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. W dzisiejszym numerze ciekawe artykuły: o 100-leciu Konferencji Episkopatu Polski, o wpływie czytania na rozwój małego dziecka, a także o wielkopostnej jałmużnie. Zachęcamy do lektury!

I Niedziela Wielkiego Postu, C
10. marca 2019 r

 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.
 2. Dziękuję mieszkańcom Bystrza za posprzątanie kościoła i salki oraz za ofiarę 110 zł w miejsce kwiatów.
 3. W zeszłym tygodniu na konto parafialne wpłynęły ofiary w wysokości 50 zł z Bystrza oraz 200 i 300 zł z Kończewic. Dziękuję także za wszystkie ofiary złożone osobiście i na konto parafialne na zakup drogi krzyżowej.
 4. Dzieci zapraszam na spotkanie EReMu dzisiaj na godz. 14:00.
 5. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16:30, gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17:00 (dzisiaj wyjątkowo o 10:30).
 6. W tym roku rekolekcje parafialne rozpoczniemy w III niedzielę Wielkiego Postu. Wygłosi je ksiądz Wojciech Świderski SAC, który posługuje w Osadzie Jeziornej. O zadbanie o rekolekcyjny stół proszę parafian ze Starej Wisły.
 7. Za tydzień przypada niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej.
 8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, a w nim m.in. o powołaniu instytucji sędziów pokoju, którzy mogliby zmienić polski wymiar sprawiedliwości, a także o dialogu małżeńskim i o tym czym jest tzw. post Daniela.

Chrzest Pański, C
13. stycznia 2019 r.

 1. Dziękuję mieszkańcom Starej Wisły za zadbanie o czystość kościoła i salki oraz za ofiarę 80 zł w miejsce kwiatów. Tym samym Stara Wisła kończy dyżur sprzątający, a o przejęcie go proszę mieszkańców Bystrza.
 2. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.
 3. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy na najbliższe dni:
  Poniedziałek  14.01  Kończewice 6 oraz 4e, 4d, 4c, 4b
  Wtorek           15.01  Kończewice 4h, 4g, 4f oraz 25b
  Środa             16.01  Bystrze – 39D-39A i do wału
  Czwartek       17.01  Bystrze – nieparzyste od końca (39-1)
  Piątek            18.01  Bystrze – parzyste od końca (40-2)
  Sobota           19.01  Kończewice – 6M-6A
 4. Spotkanie EReMu dzisiaj o godz. 14:00. Serdecznie zapraszam dzieci.
 5. Spotkanie lektorów naszej parafii dzisiaj o godz. 16:00.
 6. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.
 7. Za tydzień będziemy przed zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła.
 8.  Dzisiaj w Gościu Niedzielnym obrazek z modlitwą męża za żonę oraz chrzest jako brama sakramentów – dlaczego jest najważniejszym sakramentem, a także o tym, jakie zawody znikną w niedalekiej przyszłości.

 

II Niedziela Zwykła, C
20. stycznia 2019 r

 1. W Kościele rozpoczął się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan – prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.
 2. Dziękuję mieszkańcom Bystrza za posprzątanie kościoła i salki oraz za ofiarę 120 zł w miejsce kwiatów.
 3. W ostatnim tygodniu na konto parafialne wpłynęła kwota 3000 zł od rodziny z Kończewic. Bóg zapłać za ofiarność.
 4. Dzisiaj przed kościołem zbierane są ofiary na ogrzewanie naszej świątyni.
 5. Dzieci zapraszam na spotkanie EReMu dzisiaj na godz. 14:00.
 6. Dobiegają końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu porządek kolędy jest następujący:
  Wtorek   22.01  Stara Wisła numery nieparzyste od końca
  Środa     23.01  Stara Wisła numery parzyste od końca
 7. Wszystkich, którzy nie mogli przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a pragną mnie zaprosić, proszę o osobisty kontakt.
 8. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim babciom i dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia i chciejmy o nich pamiętać w modlitwie.
 9. Skarbników parafii zapraszam na spotkanie w sobotę na godz. 17:30.
 10. W nowym Gościu Niedzielnym m.in.: O relacji między Kościołem i państwem, jakimi zasadami się kierować, by wesprzeć nastolatka w procesie dojrzewania.
 11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Irenę Szydłowską. Wieczny odpoczynek…

Objawienie Pańskie, C
06. stycznia 2019 r.

 1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj ofiarami na tacę wspieramy misyjne dzieła Kościoła.
 2. W ostatnim czasie na konto parafii wpłynęła kwota 200 zł od rodziny z Kończewic. Bóg zapłać.
 3. Dziękuję mieszkańcom Starej Wisły za posprzątanie kościoła i salki oraz za ofiarę 100 zł w miejsce kwiatów.
 4. Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy dzisiaj ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą. 
 5. Przedłużając radość dzisiejszej uroczystości, weźmy udział we wspólnym kolędowaniu. Rozpocznie się radosnym Orszakiem, który wyjdzie spod plebanii o godz. 16:00.
 6. Po przerwie świątecznej powracamy do stałego porządku spotkań Eucharystycznego Ruchu Młodych. Spotkanie EReMu dzisiaj o 14:30.
 7. Przed kościołem są zbierane ofiary na pokrycie kosztów przyjazdu Pana Organisty.
 8. W poniedziałek rozpocznę w naszej parafii wizytę duszpasterską – Kolędę. Kolęda w dni powszednie rozpoczyna się o godz. 15:30, a w sobotę o godz. 09:00.
  Poniedziałek  07.01 Kończewice 63-52
  Wtorek           08.01 Kończewice za trasą 22
  Środa              09.01 Kończewice 27-1a (nieparzyste)
  Czwartek       10.01 Kończewice 24-2 (parzyste)
  Piątek            11.01 Kończewice 53-31 (nieparzyste) 
  Sobota           12.01 Kończewice 46-26 (parzyste)
 9. Lektorów zapraszam na spotkanie celem ustalenia dyżurów w przyszłą niedzielę na godz. 16:00. 
 10. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym: O królach, którzy odwiedzili nowo narodzonego Jezusa oraz o pięknie życia w małżeństwie sakramentalnym. Jako dodatek obrazek z modlitwą żony za męża.